MAHALAGANG ANUNSYO!

Tinatawagan natin ang mga kabilang sa Priority Group A4:

A4.1 Private employees required to physically report to work
A4.2 Employees in government agencies
A4.3 Workers in the informal sector and self-employed who may be required to work
outside of their homes and those working in private households

Magrehistro na sa eZconsult website. Narito ang link:
https://app.ezconsult.io/signup?userType=Patient

Maaaring silipin ang gabay na ito para sa maayos na registration:
https://tinyurl.com/ezconsultregistration

Hintayin lamang na maaprubahan ang inyong COVID-19 Electronic Immunization Registration (CEIR) Form bago mag-book ng inyong appointment.

Kung walang kakayahang mag-online, pwede ring magrehistro sa barangay-assisted booking. Narito ang gabay: https://tinyurl.com/brgyassistedbooking

Abangan ang aming mga susunod na anunsyo para sa schedule ng pagbabakuna.