Become a volunteer

(Aksyon QC Watch)
Mahalaga ang boses mo, gamitin mo ito nang tama. Be an Aksyon QC Watcher!
Napakalaki ng QC at hindi namin kayang i-monitor lahat. Kaya kung may mga balita ka, inspiring na kwento, o mga problema sa barangay na p’wede naming aksyunan, ‘wag kang mahihiyang i-send!

3 + 2 =

Message us on Facebook sa @AksyonQC!
P’wede ka rin mag-post at i-tag ang @AksyonQC
at gamitin ang hashtag na #AksyonQCWatch.
Hihintayin namin ang kwento mo!