Sino Kami?

Ang AKSYON QC ay ginawa ng mga taga-QC para sa mga taga-QC.

Kami po ay grupo ng mga propesyunal at kabataan ng Quezon City, mga mamamayang walang kulay, liban na lamang sa kayumanggi. Wala kaming interes sa pulitika. Pero malaki ang interes namin sa pagbabago. At naniniwala kami na hindi tayo makakausad hangga’t hindi nagkakaintindihan ang mga namumuno at ang kanilang nasasakupan.

Kami ay kumakatawan sa bawat mamamayan na nagnanais ng tunay na pagbabago at pag-unlad sa QC.

Ang AKSYON QC ay ako, ikaw, tayo.

BAKIT NAMIN ITO GINAGAWA?

Masyado nang lumalawak ang agwat ng gobyerno at ng mga mamamayan. Perpekto ba ang QC gov’t? Hindi. Marami silang pagkukulang at pagkakamali. Wala bang kwenta ang QC gov’t? Hindi rin. Sa totoo lang, napakarami nilang magagandang proyekto na natatabunan ng galit sa social media.

Pero ang tagumpay ng QC o ng kahit anong siyudad ay hindi sa gobyerno lamang nakasalalay, kundi pati na rin sa ating mga mamamayan.

Tulungan natin sila na tulungan tayo. Gamitin natin ang ating social media sa tamang paraan. Mambatikos tayo pero mag-offer din ng solusyon kung maaari. Ipahayag natin ang ating mga hinaing at pangangailangan sa maayos na paraan nang sa ganun ay matugunan din nila tayo nang maayos.

Sa page na ito, susubukan namin na maging tulay sa pagitan ng QC gov’t at ng mga residente. Kung may nakikita kayong problema sa inyong barangay, maaari namin kayong tulungan na iparating ito sa City Hall para ma-aksyunan nila. Sama-sama nating papalakpakan ang mga magagandang gawa at tatalakayin ang mga mali. Tulong-tulong tayo sa pag-Aksyon sa QC.